به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین ایکیدو در ایران و مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند، برنامۀ آزمون زمستانه ۱۳۹۷ که در دو بخش آقایان و بانوان، به صورت داخلی در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برقرار خواهد گشت، به شرح زير می‌باشد:

بخش اول ويژۀ آقايان:

كيو۸ و كيو۷: شنبه ۱۸ اسفند، ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰
كيو۶ و كيو۵: یکشنبه ۱۹ اسفند، ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰
كيو۴ و كيو۳: دوشنبه ۲۰ اسفند، ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰
كيو۲ و كيو۱: سه شنبه ۲۱ اسفند، ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰

بخش دوم ويژۀ بانوان:
تمامی رده‌ها: پنجشنبه ۲۳ اسفند، ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰

شايان ذكر است، هنرجويانی كه قصد شركت در آزمون را دارند، ضروريست با حصول اطمينان از احراز شرايط لازم و ارائهٔ مدارك مورد نياز از طريق مربی خود به كميتهٔ آزمون، قبلاً اقدام به ثبت نام نموده باشند.

تذكر: آزمون‌دهندگان می‌بايست ۳۰دقيقه قبل از زمان شروع آزمون در آكادمی تخصصی ایواما آیکیدو حضور به‌هم رسانند.

ضمناً همراه داشتن لباس پاكيزه و نشان‌دار، ساك آیکیدو، سلاح‌های سنتی، كارت عضويت، شناسنامهٔ مؤسسه، كارت بيمه فدارسيون پزشكی ورزشی و تجهیزات مورد نیاز، الزامی است.