مقررات اولیۀ شرکت در کلاس‌ها

1- داشتن اخلاق اسلامي و ورزشي، و رعايت نظم و انضباط در مكان تمرين.
2- ثبت نام ماهانه با پرداخت شهريه، قبل از شروع هر ماه. (در غير اين‌صورت مربی از پذيرش هنرجو به مكان تمرين معذور خواهد بود.)
3- حاضر شدن در مكان تمرين، حداقل 1۵ دقيقه قبل از شروع كلاس.
4- کسب اجازه از مربي در هنگام ورود و خروج از مكان تمرين.
5- پيروي از دستورالعمل‌هاي ارشد كلاس در زمان حضور نداشتن مربي.
6- الزامي بودن احترام به هنرجويان ديگر بالاخص هنرجويان قديمي‌تر و انعكاس هرگونه اختلاف نظر با ديگران به مربي مربوطه.
7- عدم امکان شركت در آزمون رده‌اي در موعد مقرر، در صورت تكرار تأخير ورودها و غيبت‌ها، به ویژه در موارد بدون هماهنگي.
8- ضروري بودن رعايت نظافت شخصي و بهداشت عمومي از قبیل پاکیزه بودن لباس،‌ كوتاه بودن ناخن‌ها و … و شرکت در نظافت‌های کلاسی.
9- موظف بودن هنرجو به اعلام هرگونه بيماري شخصي و يا عمل جراحي انجام‌شده بر روي وي.
10- قدغن بودن آوردن دوربين عكاسي و يا فيلم‌برداري بدون هماهنگي قبلي به مكان تمرين.
11- ممنوعيت استفاده از فنون آموزش‌داده‌شده در خارج از مكان تمرين. (در غير اين‌صورت با شخص خاطي برخورد جدي خواهد شد.)