به اطلاع هنرجویان مدرسۀ آیکیدو می‌رساند نتایج آزمون داخلی بهارۀ 1399 که از تاریخ 24 تا 29 خرداد در محل آکادمی برگزار گردید، به شرح زیر برای هنرجویان قابل مشاهده است: