به اطلاع هنرجویان مدرسۀ آیکیدو می‌رساند نتایج آزمون داخلی تابستانۀ 1398 که از تاریخ 1 تا 7 مهر در محل آکادمی برگزار گردید، به شرح زیر برای هنرجویان قابل مشاهده است: