به اطلاع هنرجویان مدرسۀ آیکیدو می‌رساند نتایج آزمون داخلی تابستانۀ 1399 که از تاریخ 25 تا 31 شهریور در محل آکادمی برگزار گردید، به شرح زیر برای هنرجویان قابل مشاهده است: