مجموعۀ فرهنگی ورزشی انقلاب

قم، خیابان شهید صدوقی، کوچه شهید حسینی-روز های پنجشنبه، ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰ (نیمه خصوصی)

باشگاه مبارزان

قم، خیابان شهید صدوقی، ۲۰متری امام حسین علیه‌السلام،کوچه ۱۴-روزهای جمعه، ساعت ۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰ (خصوصی)

روزهای جمعه، ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰ (عمومی)