مجموعۀ فرهنگی ورزشی انقلاب

قم، خیابان شهید صدوقی، کوچه شهید حسینی-روز های پنجشنبه، ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰

باشگاه مبارزان

قم، خیابان شهید صدوقی، ۲۰متری امام حسین علیه‌السلام،کوچه ۱۴-روزهای جمعه، ساعت ۹:۰۰ تا ۱۰:۴۵ (خصوصی) روزهای جمعه، ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۴۵ (عمومی)