بدینوسیله اعلام می‌گردد همایش سالانه مدرسه آی کی دو روز جمعه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ 

در مجموعه فرهنگی ورزشی برق تهران از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ برگزار می‌گردد. تمامی هنرجویان می‌بایست نیم ساعت قبل از برنامه در محل حضور داشته باشند. همچنین تمامی هنرجویان می‌بایست با لوازم و وسایل و دفترچه عملکرد مدرسه آی کی دو در برنامه حضور بهم رسانند.