به اطلاع هنرجویان مدرسۀ آیکیدو می‌رساند نتایج آزمون داخلی پاییزۀ 1399 که از تاریخ 24 تا 30 آذر در محل آکادمی برگزار گردید، به شرح زیر برای هنرجویان قابل مشاهده است: