پیرو درگذشت استاد فقید آیکیدو ی سنتی ایواما، شیهان آلساندرو تیتارلی

مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکی شورن کای در ایران و مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسة آیکیدو بر آن شدند تا با برگزاری مراسمی یاد و آموزه‌های آن استاد فقید را گرامی دارند. به همین جهت روز سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ هنرجویان، مربیان و مسؤولان حضور به هم رساندند و آموزه‌های ایشان را مرور کرده و یادشان را گرامی داشتند.