به اطلاع اعضای محترم مدرسۀ آیکیدو می رساند

افتتاحیۀ کلاس جدید ایواما آیکیدو در مجموعۀ فرهنگی ورزشی آفتاب (سازمان انرژی اتمی) در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی، بلوار آزادگان، انتهای خیابان بیست و چهارم غربی برگزار می گردد.

حضور تمامی اعضاء با لباس، سلاح، ساک آیکیدو، شناسنامۀ مؤسسه و کارت عضویت الزامی است.
لازم به ذکر است که کلیۀ کلاس های دیگر در آن روز از ساعت ۱۶ الی ۲۱ تعطیل می باشد.