آزمون ها

به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران و مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند، برنامۀ آزمون زمستانه ۱۳۹۷ که در دو بخش آقایان و بانوان، به صورت داخلی در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برقرار خواهد گشت، به شرح زير می‌باشد:

 

 

 

آزمون پاییزۀ ارتقای ردۀ زیر کمربند مشکی سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در دو بخش آقایان و بانوان که از روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ تا روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ برنامه‌ریزی شده بود با توجه به عدم اعلام آمادگی و ثبت‌نام هیچ‌یک از هنرجویان رده‌های بالای کیو۸ و ۷ آقایان، فقط در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ برای این دو رده یعنی کیو۸ و کیو۷ برگزار گردید.

به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران و مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند، برنامۀ آزمون پاییزه ۱۳۹۷ که در دو بخش آقایان و بانوان، به صورت داخلی در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برقرار خواهد گشت، به شرح زير می‌باشد:

آزمون بهارۀ ارتقای ردۀ زیر کمربند مشکی سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در دو بخش آقایان و بانوان در این فصل که از روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ تا روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ برنامه‌ریزی شده بود، در محل آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو واقع در مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو برگزار گردید.

به اطلاع کلیۀ اعضای مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند، برنامۀ آزمون بهارۀ ۱۳۹۷ که در دو بخش آقایان و بانوان، به صورت داخلی در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برقرار خواهد گشت، به شرح زير می‌باشد:

آزمون بهارۀ ارتقای ردۀ زیر کمربند مشکی سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در دو بخش آقایان و بانوان در این فصل که از روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ تا روز یک‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ برنامه‌ریزی شده بود، در محل آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو واقع در مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو برگزار گردید.

به اطلاع کلیۀ اعضای مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند، برنامۀ آزمون بهارۀ ۱۳۹۷ که در دو بخش آقایان و بانوان، به صورت سبکی در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برقرار خواهد گشت، به شرح زير می‌باشد:

آزمون زمستانهٔ ارتقای ردهٔ زیر کمربند مشکی سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در دو بخش آقایان و بانوان در این فصل که از روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ تا روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ برنامه‌ریزی شده بود، در محل آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو واقع در مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو برگزار گردید.

به اطلاع کلیۀ اعضای مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند، برنامۀ آزمون زمستانۀ ۱۳۹۶ که در دو بخش آقایان و بانوان، به صورت سبکی در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برقرار خواهد گشت، به شرح زير می‌باشد:

 

بر اساس هماهنگی‌های انجام شده با فدراسیون ورزش‌های رزمی، اولین دورهٔ آزمون دان ایواما شینشین آیکیدو زیر نظر آن فدراسیون که مسؤولیت برگزاری و همچنین اخذ آزمون آن را استاد محمد عرب‌سرخی برعهده داشت، عصر روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲، از ساعت ۱۸ در محل آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو واقع در خیابان حجاب برگزار گشت.

بر اساس تقویم سالیانهٔ کیمتهٔ آزمون، آزمون پاییزهٔ داخلی، جهت ارتقای ردهٔ هنرجویان متقاضی در این فصل که از روز پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ تا روز سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ برنامه‌ریزی گشته بود، در محل آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار گردید. 

به اطلاع کلیهٔ متقاضیان شرکت در آزمون ردهٔ فدراسیونی ایواما شینشین آیکیدو می‌رساند، آزمون فنی دان۱ آن، روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو، برگزار خواهد گشت.

به اطلاع کلیهٔ متقاضیان شرکت در آزمون دان۱ فدراسیونی سبک ایواما شینشین آیکیدو می‌رساند، آخرین مهلت تکمیل مدارک ایشان روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ بوده و می‌بایست نواقص مربوط به مدارک خود را تا تاریخ مذکور به رئیس کمیتهٔ آزمون ارائه نمایند.

بدیهی است پس از این زمان به هیچ‌یک از تقاضاها ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به اطلاع کلیهٔ اعضای مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو می‌رساند، برنامهٔ آزمون پاییزهٔ ۱۳۹۶ که در دو بخش آقایان و بانوان، به دو صورت سبکی و فدراسیونی در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برقرار خواهد گشت، به شرح زير می‌باشد:

بر اساس تقویم سالیانهٔ کیمتهٔ آزمون، آزمون تابستانه ارتقای رده در این فصل که از روز یکشنبه ۱۳۹۶/۶/۱۹ تا روز شنبه ۱۳۹۶/۶/۲۵ برنامه‌ریزی گشته بود، در محل آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار گردید.

به اطلاع کلیهٔ اعضای مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو می‌رساند، برنامهٔ آزمون تابستانهٔ ۱۳۹۶ که در دو بخش آقایان و بانوان در آکادمی برقرار خواهد گشت، به شرح زير می‌باشد:

بر اساس تقویم سالیانهٔ کیمتهٔ آزمون، آزمون بهاره از روز شنبه ۱۳۹۶/۴/۱۰ تا روز سه‌شنبه ۱۳۹۶/۴/۱۳ برنامه‌ریزی شده بود تا در محل آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار گردد. با توجه به تعداد و ردهٔ متقاضیان شرکت در آزمون بهارهٔ ارتقای رده، آزمون این دوره در هر دو بخش بانوان و آقایان در روزهای شنبه و سه‌شنبه، به رد‌هٔ کیو۸ منحصر می‌گشت.
به اطلاع کلیهٔ اعضای مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو می‌رساند، برنامهٔ آزمون بهارهٔ ۱۳۹۶ که در دو بخش آقایان و بانوان در آکادمی برقرار خواهد گشت، به شرح زير می‌باشد:

بخش اول ويژهٔ بانوان:
تمامی رده‌ها: سه‌شنبه ۱۳ تیر، ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰

بخش دوم ويژهٔ آقايان:
كيو۸ و كيو۷: شنبه ۱۰ تیر، ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰
كيو۶ و كيو۵: یکشنبه ۱۱ تیر، ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰
كيو۴ و كيو۳: دوشنبه ۱۲ تیر، ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰
كيو۲ و كيو۱: سه‌شنبه ۱۳ تیر، ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰
كيو۲ و کیو۱: چهارشنبه ۱۴ تیر، ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰
دان۱ و دان۲: پنجشنبه ۱۵ تیر، ساعت ۱۸:۰۰تا ۲۱:۰۰

شايان ذكر است هنرجويانی كه قصد شركت در آزمون را دارند، ضروريست با حصول اطمينان از احراز شرايط لازم و ارائهٔ مدارك مورد نياز از طريق مربی خود به كميتهٔ آزمون، قبلاً اقدام به ثبت نام نموده باشند.

تذكر: آزمون‌دهندگان می‌بايست ۳۰دقيقه قبل از زمان شروع آزمون در آكادمی مدرسهٔ آیکیدو حضور به‌هم رسانند. ضمناً همراه داشتن لباس پاكيزه و آرم دار، ساك، سلاح، كارت عضويت، شناسنامهٔ مؤسسه و كارت بيمه فدارسيون پزشكی ورزشی و تجهیزات مورد نیاز، الزامی است.

بر اساس تقویم سالیانهٔ کیمتهٔ آزمون، آزمون زمستانه از روز سه‌شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تا روز یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ برنامه‌ریزی گشته بود تا در محل آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار گردد. با توجه به تعداد و ردهٔ متقاضیان شرکت در آزمون زمستانهٔ ارتقای رده، آزمون این دوره منحصر به رده‌های کیو۵ بانوان و آقایان و کیو۱ آقایان در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه گردید.

به اطلاع کلیهٔ اعضای مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو می‌رساند، برنامهٔ آزمون زمستانهٔ ۱۳۹۵ که در دو بخش آقایان و بانوان در آکادمی برقرار خواهد گشت، به شرح زير می‌باشد:

بر اساس تقویم سالیانهٔ کمیتهٔ آزمون، برنامه‌ریزی گشته بود تا آزمون پاییزه از روز یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۱ تا روز چهارشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۴ در محل آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار گردد. با توجه به تعداد و ردهٔ متقاضیان شرکت در این دورهٔ آزمون، آزمون این دوره منحصر به روزهای یکشنبه و دوشنبه گردید.

به اطلاع کلیهٔ اعضای مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو می‌رساند، برنامهٔ آزمون پاییزهٔ ۱۳۹۵ که در دو بخش آقایان و بانوان در آکادمی برقرار خواهد گشت، به شرح زير می‌باشد:

بر اساس تقويم ساليانه كميتهٔ آزمون که مقرر گشته بود ...

به اطلاع کلیهٔ اعضای مدرسهٔ آیکیدو می‌رساند، آزمون تابستانۀ ۱۳۹۵ ...

قابل توجه هنرجویان محترم مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسه آی کی دو

زمان و مکان آزمون بهارۀ ۱۳۹۴ به شرح زیر اعلام می گردد و شامل دو بخش آقایان و بانوان است:

قابل توجه هنرجویان محترم مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسه آی کی دو

زمان و مکان آزمون تابستانۀ ۱۳۹۴ که شامل دو بخش آقایان و بانوان است، به شرح زیر اعلام می گردد:

قابل توجه هنرجویان محترم مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسه آی کی دو

زمان و مکان آزمون پاییزۀ ۱۳۹۴ که شامل دو بخش آقایان و بانوان است، به شرح زیر اعلام می گردد:

قابل توجه هنرجویان محترم مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسه آی کی دو

زمان و مکان آزمون زمستانۀ ۱۳۹۴ که شامل دو بخش آقایان و بانوان است، به شرح زیر اعلام می گردد:

قابل توجه هنرجویان محترم مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسه آی کی دو

زمان و مکان امتحانات بهار ۱۳۹۵ که شامل دو بخش آقایان و بانوان است، به شرح زیر اعلام می گردد:

درباره ی ما

مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو، اولین و تنها مرجع رسمی آیکیدو ی سنتی ایواما (Iwama Aikido) در ایران می‌باشد. این مؤسسه، در سازمان جهانی ایواما آیکیدو ی ژاپن بصورت رسمی ثبت شده است.

آخرین مطالب

خبرنامه

برای اطلاع از جدید ترین اخبار عضو خبرنامه ما شوید !