متفرقه (7)

شنبه, 24 فروردين 1398 22:45

بیمهٔ فدراسیون پزشکی ورزشی/سال ۱۳۹۸

نوشته شده توسط

یه اطلاع کلیهٔ هنرجویان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، هزینهٔ بیمهٔ فدراسیون پزشکی ورزشی در سال ۱۳۹۸ همچنان مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال بوده که با توجه به اعتبار یک‌سالهٔ کارت‌های بیمهٔ فدراسیون پزشکی ورزشی، ضروریست تمامی هنرجویان در نخستین روز آغاز فعالیت آیکیدوی خود در سال جدید، کارت بیمهٔ دارای اعتبار خود را به‌همراه داشته و چنانچه فاقد آن می‌باشند یا اعتبار کارت ایشان منقضی گردیده است از طریق سایت فدراسیون پزشکی ورزشی به نشانی: www.insurance.ifsm.ir/Personal/Register جهت صدور کارت بیمهٔ جدید خود اقدام نمایند تا در حوادث و صدمات احتمالی ورزشی بتوانند از خدمات آن فدراسیون بهره‌مند گردند.
لازم به ذکر است که هنرجویان می‌بایست پس از صدور کارت بیمه، کپی پیرینت آن کارت را از طریق مربی مربوطه به مسؤول کمیتهٔ آموزش تحویل دهند.
بدیهی است افرادی که تحت پوشش بیمهٔ فدراسیون پزشکی ورزشی قرار نگرفته و اصل کارت یا پیرینت آن را دریافت نکرده باشند و یا حتی کارت بیمهٔ آنها منقضی شده باشد، مجاز به حضور در هیچ‌یک از کلاس‌ها و برنامه‌های آکادمی نمی‌باشند و تمامی مسؤولیت و عواقب ناشی از حوادث و صدمات احتمالی ورزشی، اول برعهدهٔ خود ایشان و سپس برعهدهٔ مربی و مدیریت مکان فعالیت آنها خواهد بود.

::: روابط عمومی مدرسهٔ آیکیدو

شنبه, 24 فروردين 1398 22:36

عضویت سالانه در مؤسسه / سال ۱۳۹۸

نوشته شده توسط

به اطلاع کلیهٔ اعضای مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو و سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو می‌رساند، هزینهٔ عضویت مؤسسه در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال بوده که ضروریست تمامی هنرجویان قبل از حضور در کلاس‌های خود و دیگر اعضاء در اولین فرصت به حساب مؤسسه واریز نموده و رسید واریزی آن مبلغ به علاوهٔ یک قطعه عکس ۴*۳ را از طریق مربی مربوطه یا شخصاً به کمیتهٔ آموزش ارائه دهند تا کارت عضویت خود را هرچه سریعتر دریافت نمایند.

بدیهی است، دریافت این کارت موجب رسمیت بخشیدن به فعالیت هریک از اعضا در مؤسسه برای سال جدید خواهد شد و افراد فاقد آن، مجاز به حضور در هیچ‌یک از کلاس‌ها و برنامه‌های مؤسسه و سازمان نخواهند بود.

::: روابط عمومی مدرسۀ آیکیدو

سه شنبه, 25 -2634 01:12

بیمهٔ فدراسیون پزشکی ورزشی

نوشته شده توسط

یه اطلاع کلیهٔ هنرجویان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، هزینهٔ بیمهٔ فدراسیون پزشکی ورزشی در سال ۱۳۹۷ همچنان مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده که با توجه به اعتبار یک‌سالهٔ کارت‌های بیمهٔ فدراسیون پزشکی ورزشی، ضروریست تمامی هنرجویان در نخستین روز آغاز فعالیت آیکیدوی خود در سال جدید، کارت بیمهٔ دارای اعتبار خود را به‌همراه داشته و چنانچه فاقد آن می‌باشند یا اعتبار کارت ایشان منقضی گردیده است از طریق سایت فدراسیون پزشکی ورزشی به نشانی: www.insurance.ifsm.ir/Personal/Register جهت صدور کارت بیمهٔ جدید خود اقدام نمایند تا در حوادث و صدمات احتمالی ورزشی بتوانند از خدمات آن فدراسیون بهره‌مند گردند.
لازم به ذکر است که هنرجویان می‌بایست پس از صدور کارت بیمه، کپی پیرینت آن کارت را از طریق مربی مربوطه به مسؤول کمیتهٔ آموزش تحویل دهند.
بدیهی است افرادی که تحت پوشش بیمهٔ فدراسیون پزشکی ورزشی قرار نگرفته و اصل کارت یا پیرینت آن را دریافت نکرده باشند و یا حتی کارت بیمهٔ آنها منقضی شده باشد، مجاز به حضور در هیچ‌یک از کلاس‌ها و برنامه‌های آکادمی نمی‌باشند و تمامی مسؤولیت و عواقب ناشی از حوادث و صدمات احتمالی ورزشی، اول برعهدهٔ خود ایشان و سپس برعهدهٔ مربی و مدیریت مکان فعالیت آنها خواهد بود.

::: روابط عمومی مدرسهٔ آیکیدو

به اطلاع کلیهٔ اعضای مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو و سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو می‌رساند، هزینهٔ عضویت مؤسسه در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال بوده که ضروریست تمامی هنرجویان قبل از حضور در کلاس‌های خود و دیگر اعضاء در اولین فرصت به حساب مؤسسه واریز نموده و رسید واریزی آن مبلغ به علاوهٔ یک قطعه عکس ۴*۳ را از طریق مربی مربوطه یا شخصاً به کمیتهٔ آموزش ارائه دهند تا کارت عضویت خود را هرچه سریعتر دریافت نمایند.

بدیهی است، دریافت این کارت موجب رسمیت بخشیدن به فعالیت هریک از اعضا در مؤسسه برای سال جدید خواهد شد و افراد فاقد آن، مجاز به حضور در هیچ‌یک از کلاس‌ها و برنامه‌های مؤسسه و سازمان نخواهند بود.

::: روابط عمومی مدرسۀ آیکیدو

چهارشنبه, 22 -2669 16:47

بیمه فدراسیون پزشکی ورزشی

نوشته شده توسط

به اطلاع کلیهٔ هنرجویان مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو و سبک ایواما آیکیدو می‌رساند، هزینهٔ بیمهٔ فدراسیون پزشکی ورزشی در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۵,۰۰۰ تومان بوده که ضروریست تمامی هنرجویان در نخستین روزهای آغاز فعالیت آیکیدوی خود در سال جدید، از طریق مربی و مکان فعالیت مربوطه، اقدام به بیمه نمودن خود و دریافت کارت بیمهٔ فدراسیون پزشکی ورزشی کنند تا در حوادث و صدمات احتمالی ورزشی بتوانند از خدمات آن فدراسیون بهره‌مند گردند.

چهارشنبه, 22 -2669 16:44

عضویت سالانه در مؤسسه

نوشته شده توسط

به اطلاع کلیهٔ اعضای مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو و سبک ایواما آیکیدو می‌رساند، هزینهٔ عضویت مؤسسه در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲۰,۰۰۰ تومان بوده که ضروریست تمامی هنرجویان قبل از حضور در کلاس‌های خود و دیگر اعضاء در اولین فرصت به حساب مؤسسه واریز نموده و رسید واریزی آن مبلغ را به انزمام یک قطعه عکس ۴*٣ پشت نویسی شده از طریق مربی مربوطه یا شخصاً به کمیتهٔ روابط عمومی ارائه دهند تا کارت عضویت خود را هرچه سریعتر دریافت نمایند.

چهارشنبه, 23 دی 774 16:35

آغاز فعالیت کلاس‌ها در سال جدید

نوشته شده توسط

به اطلاع کلیهٔ هنرجویان مؤسسه می‌رساند، آغاز فعالیت کلاس‌های آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو در سال جدید از روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ خواهد بود

درباره ی ما

مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو، اولین و تنها مرجع رسمی آیکیدو ی سنتی ایواما (Iwama Aikido) در ایران می‌باشد. این مؤسسه، در سازمان جهانی ایواما آیکیدو ی ژاپن بصورت رسمی ثبت شده است.

آخرین مطالب

خبرنامه

برای اطلاع از جدید ترین اخبار عضو خبرنامه ما شوید !