به اطلاع اعضای محترم مدرسۀ آیکیدو می رساند

مراسم گردهمایی افتتاحیه کلاس ایواما آیکیدو در مجموعۀ فرهنگی ورزشی ایمان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/٠٥/٠٥ از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ واقع در تهران، خیابان دماوند، نرسیده به سه راه تهرانپارس، ایستگاه داریوش، نبش خیابان شهید داوری(۱۰۷)، برگزار می گردد.

ضروریست مربیان و ارشدها درصورت تمایل هریک از هنرجویانشان برای شرکت در گردهمایی، از وی مبلغ ۲۰۰هزار ریال هزینهٔ آن را به صورت فیش واریزی به حساب بانک ملی موسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو ایرانیان، به شمارهٔ حساب ٠١٠٧٣١٢٢٨٦٠٠٤ یا شمارهٔ كارت ٦٠٣٧٩٩١١٩٩٥٠٥٨٨٨ دریافت کرده، سپس تمامی فیش‌ها را به همراه لیست اسامی تا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/٠٥/٠۲ به مسؤول کمیتۀ فنی تحویل دهند.

تذكر: شرکت‌کنندگان می‌بايست حداقل ۳۰دقيقه قبل از زمان شروع برنامه در مجموعۀ ایمان حضور به‌هم رسانند.

ضمناً همراه داشتن شناسنامهٔ مؤسسه، كارت عضويت، كارت بيمه فدارسيون پزشكی ورزشی، لباس پاكيزه و نشان‌دار، ساك آیکیدو، سلاح‌های سنتی و تجهیزات مورد نیاز، الزامی است.

لازم به ذکر است که کلیۀ کلاس های دیگر در آن روز تعطیل می باشد.