به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران و مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو می‌رساند، گردهمایی بهاره جهت رفع اشکال پیش از آزمون در بخش آقایان با حضور استاد محمد عربسرخی، تنها نماینده و مرجع سازمان بین‌المللی «ایواما شینشین آیکی شورِن کای» و بنیان‌گذار و رئیس «آیکیدو ی سنتی ایواما» در ایران و در بخش بانوان با حضور استاد شیوا حقیان‌فر، مسؤول کمیتهٔ بانوان در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار خواهد گردید و روز چهارشنبه، نیز مهمانی مدرسۀ آیکیدو در همان مکان برقرار خواهد بود.
جزئیات این برنامه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

بخش اول ویژۀ آقایان:
در روز چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰
زمان‌بندی:
ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۱۵ تمرین فنون با سلاح
ساعت ۱۹:۱۵ تا ۱۹:۳۰ استراحت
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۴۵ تمرین فنون بدون سلاح
ساعت ۲۰:۴۵ تا ۲۱:۰۰ عکس‌برداری و نظافت
ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰ مهمانی

بخش دوم ویژۀ بانوان:
در روز پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
زمان‌بندی:
ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۴۵ تمرین فنون با سلاح
ساعت ۱۴:۴۵ تا ۱۵:۰۰ استراحت
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۱۵ تمرین فنون بدون سلاح
ساعت ۱۶:۱۵ تا ۱۶:۳۰ عکس‌برداری و نظافت
توجه: بانوان محترم می‌توانند در برنامۀ مهمانی به صورت مشترک با آقایان شرکت نمایند.

ضروریست مربیان و ارشدها درصورت تمایل هریک از هنرجویانشان برای شرکت در گردهمایی، از وی مبلغ ۵۰۰هزار ریال هزینهٔ آن را به صورت فیش واریزی به حساب موسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو ایرانیان، به شمارهٔ حساب ٤٧٦٧٢٤٧٤/٢۱ یا شمارهٔ كارت ٦١٠٤٣٣٧٩٩٢٣٣٠٤٣۹ دریافت کرده، سپس تمامی فیش‌ها را به همراه لیست اسامی تا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ به مسؤول کمیتۀ فنی تحویل دهند.

تذكر: شرکت‌کنندگان می‌بايست حداقل ۳۰دقيقه قبل از زمان شروع برنامه در آكادمی تخصصی ایواما آیکیدو حضور به‌هم رسانند.
ضمناً همراه داشتن لباس پاكيزه و نشان‌دار، ساك آیکیدو، سلاح‌های سنتی، كارت عضويت، شناسنامهٔ مؤسسه، كارت بيمه فدارسيون پزشكی ورزشی و تجهیزات مورد نیاز، الزامی است.