تقویم آموزشی (9)

دوشنبه, 12 آذر 1397 23:10

تقویم آموزشی آذر ۱۳۹۷

نوشته شده توسط

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های آذر ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

دوشنبه, 12 آذر 1397 22:59

تقویم آموزشی آبان ۱۳۹۷

نوشته شده توسط

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های آبان ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

پنج شنبه, 05 مهر 1397 13:05

تقویم آموزشی مهر۱۳۹۷

نوشته شده توسط

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های مهر۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

شنبه, 03 شهریور 1397 13:58

تقویم آموزشی شهریور۱۳۹۷

نوشته شده توسط

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های شهریور ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

پنج شنبه, 22 ارديبهشت 776 12:02

تقویم آموزشی مرداد ۱۳۹۷

نوشته شده توسط

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های مرداد ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

سه شنبه, 26 ارديبهشت 810 01:11

تقویم برنامه‌های تیر ۱۳۹۷

نوشته شده توسط

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های تیر ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

یکشنبه, 24 ارديبهشت 810 18:10

تقویم برنامه‌های خرداد ۱۳۹۷

نوشته شده توسط

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامههای خرداد ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

سه شنبه, 27 ارديبهشت 776 01:18

تقویم آموزشی اردیبهشت ۱۳۹۷

نوشته شده توسط

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم آموزشی اردیبهشت ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

شنبه, 29 -2634 04:05

تقویم آموزشی فروردین ۱۳۹۷

نوشته شده توسط

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم آموزشی فروردین ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است: 

درباره ی ما

مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو، اولین و تنها مرجع رسمی آیکیدو ی سنتی ایواما (Iwama Aikido) در ایران می‌باشد. این مؤسسه، در سازمان جهانی ایواما آیکیدو ی ژاپن بصورت رسمی ثبت شده است.

آخرین مطالب

خبرنامه

برای اطلاع از جدید ترین اخبار عضو خبرنامه ما شوید !