آیکیدو

تقویم آموزشی مرداد ۱۳۹۷

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های مرداد ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های تیر ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامههای خرداد ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

کایچو هیتوهیرا سایتو در ارتباط با چگونگی و فلسفهٔ ایواما شینشین آیکیدو و ارتباط آن با استاد بزرگ، موریهه اوئشیبا و پدرش، استاد موریهیرو سایتو چنین بیان نموده است که:

«ما تأثیر برجستهٔ پدرم، موریهیرو، بر بینشمان نسبت به آیکیدو را همگی به‌طور مشترک می‌دانیم و از آن حراست می‌کنیم، اما در عین حال امانتدار شاکلهٔ تکنیکی و عرفانی‌ای که از کایچو موریهه اوئشیبا به ما رسیده‌است، نیز هستیم. ما به طور پیوسته در حال ارتقای تکنیک‌ها بوسیلهٔ تمرینات مستمر و متمرکز کیهون (پایه) هستیم و معتقدیم که هر بار تمرین آنها فرصتی برای ارتباط نزدیک‌تر با بنیان‌گذار آیکیدو است.
قبل از هر چیز، من تمرین مستمر را برای خودم تجویز می‌کنم.»

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم آموزشی اردیبهشت ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

درباره ی ما

مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو، اولین و تنها مرجع رسمی آیکیدو ی سنتی ایواما (Iwama Aikido) در ایران می‌باشد. این مؤسسه، در سازمان جهانی ایواما آیکیدو ی ژاپن بصورت رسمی ثبت شده است.

آخرین مطالب

خبرنامه

برای اطلاع از جدید ترین اخبار عضو خبرنامه ما شوید !