یکشنبه, 06 فروردين 1396 15:12

معجزهٔ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻤﯿﻌﯽ

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

«روزی ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟

دکتر داروساز گفت: معجزه می‌خوﺍﯼ ﻭﺍسهٔ ﭼﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ؟!

ﺩﺧﺘﺮﮏ گفت: ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﯼ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮﯼ ﺳﺮ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﻡ ﮔُﻨﺪﻩﺗﺮ میﺷﻪ! ﺑﺎﺑﺎﻡ میﮔﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺠﺰﻩ میﺗﻮﻧﻪ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺪﻩ؛ ﻣﻨﻢ همهٔ ﭘﻮﻝﻫﺎﻡ ﺭﻭ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺗﺎ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﺨﺮﻡ.
دکتر گفت: ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﮐﻤﮑﺖ ﮐﻨﻢ، ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﺠﺰﻩ نمیﻓﺮﻭﺷﯿﻢ.
ﭼﺸﻢﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﺍﺭﻩ می‌ﻣﯿﺮﻩ؛ ﺗﻮﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﯾﺪ.
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺳﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺭﻭ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺻﺪﺍﺋﯽ ﮔﻔﺖ: ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﯼ؟ بعد اون شخص ﭘﻮلﻫﺎ ﺭﻭ ﺷﻤﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﯿﻪ! ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﺕ!!
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺩﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺮ ﺧﻮﻧﻪﺗﻮﻥ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ میﺗﻮﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺍﺩﺍﺷﺖ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻢ!
ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩ ﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﻐﺰ ﺑﻮﺩ.
ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ جراحی برادر آن دختر کوچولو ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﯿﭻ هزینهٔ ﺍﺿﺎﻓﻪﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻞ، ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﭘﻮﻝ ﺧﺮﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ یک ﮐﻮﺩﮎ.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭘﺴﺮﮎ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ.»
ﺩﮐﺘﺮ «ﺍِﺭﻧِﺴﺖ ﮔﺮﻭﭖ» ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ آﻟﻤﺎﻥ، ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺭا ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻋﻠمی عنوان ﮐﺮﺩ.
... ﻭ ﺍین ﻣﺮﺩ ﺟﺮﺍﺡ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﺟﺰ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ «ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻤﯿﻌﯽ».

خواندن 1550 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 06 فروردين 1396 15:15
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ی ما

مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو، اولین و تنها مرجع رسمی آیکیدو ی سنتی ایواما (Iwama Aikido) در ایران می‌باشد. این مؤسسه، در سازمان جهانی ایواما آیکیدو ی ژاپن بصورت رسمی ثبت شده است.

آخرین مطالب

خبرنامه

برای اطلاع از جدید ترین اخبار عضو خبرنامه ما شوید !