روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو و سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران، شاهد گردهمایی زمستانهٔ خود در بخش بانوان خود بود.
این گردهمایی که در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار می‌گشت، پس از ورود استاد شیوا حقیان‌فر به سالن در ساعت ۱۶:۳۰ آغاز گردید.

به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران و مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند، برنامۀ آزمون زمستانه ۱۳۹۷ که در دو بخش آقایان و بانوان، به صورت داخلی در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برقرار خواهد گشت، به شرح زير می‌باشد:

 

به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران و مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو می‌رساند، گردهمایی زمستانه جهت رفع اشکال پیش از آزمون در بخش آقایان با حضور استاد محمد عربسرخی، تنها نماینده و مرجع سازمان بین‌المللی «ایواما شینشین آیکی شورِن کای» و بنیان‌گذار و رئیس «آیکیدو ی سنتی ایواما» در ایران و در بخش بانوان با حضور استاد شیوا حقیان‌فر، مسؤول کمیتهٔ بانوان در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار خواهد گردید و روز چهارشنبه، پس از گردهمایی آقایان نیز مهمانی مدرسۀ آیکیدو در همان مکان برقرار خواهد بود.

 

جزئیات این برنامه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

به اطلاع هنرجویان مدرسۀ آیکیدو می‌رساند نتایج آزمون داخلی پاییزۀ ۱۳۹۷ که از تاریخ ۲۴تا ۲۸ آذر در محل آکادمی برگزار گردید، به شرح زیر برای هنرجویان قابل مشاهده است:

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های اسفند ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های بهمن ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های دی ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

گردهمایی بهاره سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو و مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو در بخش بانوان در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰3/20از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰ برنامه‌ریزی گردیده بود. از ساعتی قبل از زمان شروع مراسم هنرجویان ثبت نام نموده، در مکان برگزاری آن حضور پیدا کرده و به نظافت و آماده سازی محل تمرین و نرمش و گرم‌ کردن پرداختند.

 

گردهمایی پاییزهٔ سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو و مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو در بخش آقایان که برای روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۰۰ برنامه‌ریزی گردیده بود با حضور استاد محمد عربسرخی، تنها نماینده و مرجع سازمان بین‌المللی «ایواما شینشین آیکی شورِن کای» و بنیان‌گذار و رئیس «آیکیدوی سنتی ایواما» در ایران رأس ساعت مقرر آغاز گردید. گفتنی‌است، ساعتی قبل از ورود استاد عرب‌سرخی و شروع مراسم، هنرجویان ثبت‌نام‌نموده، در مکان برگزاری گردهمایی حضور پیدا کرده و به نظافت، آماده سازی محل تمرین و گرم‌ کردن خود پرداخته بودند.

 

 

 

آزمون پاییزۀ ارتقای ردۀ زیر کمربند مشکی سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در دو بخش آقایان و بانوان که از روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ تا روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ برنامه‌ریزی شده بود با توجه به عدم اعلام آمادگی و ثبت‌نام هیچ‌یک از هنرجویان رده‌های بالای کیو۸ و ۷ آقایان، فقط در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ برای این دو رده یعنی کیو۸ و کیو۷ برگزار گردید.

صفحه1 از18

درباره ی ما

مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو، اولین و تنها مرجع رسمی آیکیدو ی سنتی ایواما (Iwama Aikido) در ایران می‌باشد. این مؤسسه، در سازمان جهانی ایواما آیکیدو ی ژاپن بصورت رسمی ثبت شده است.

آخرین مطالب

خبرنامه

برای اطلاع از جدید ترین اخبار عضو خبرنامه ما شوید !