به اطلاع اعضای محترم مدرسۀ آیکیدو می رساند

مراسم گردهمایی به مناسبت بازگشایی مجدد کلاس ایواما آیکیدو در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید چمران در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰ واقع در خیابان شریعتی، بعداز پل صدر، روبروی مترو شهید صدر برگزار می گردد.

ضروریست مربیان و ارشدها درصورت تمایل هریک از هنرجویانشان برای شرکت در گردهمایی، از وی مبلغ ۲۰۰هزار ریال هزینهٔ آن را به صورت فیش واریزی به حساب بانک ملی موسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو ایرانیان، به شمارهٔ حساب ٠١٠٧٣١٢٢٨٦٠٠٤ یا شمارهٔ كارت ٦٠٣٧٩٩١١٩٩٥٠٥٨٨٨ دریافت کرده، سپس تمامی فیش‌ها را به همراه لیست اسامی تا روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱٥ به مسؤول کمیتۀ فنی تحویل دهند.

تذكر: شرکت‌کنندگان می‌بايست حداقل ۳۰دقيقه قبل از زمان شروع برنامه در مجموعه چمران حضور به‌هم رسانند.

ضمناً همراه داشتن شناسنامهٔ مؤسسه، كارت عضويت، كارت بيمه فدارسيون پزشكی ورزشی، لباس پاكيزه و نشان‌دار، ساك آیکیدو، سلاح‌های سنتی و تجهیزات مورد نیاز، الزامی است.

لازم به ذکر است که کلیۀ کلاس های دیگر در آن روز تعطیل می باشد.