به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران و مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو می‌رساند، گردهمایی ماه مبارک رمضان، روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ از ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰ در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار می‌گردد.
کلیهٔ هنرجویان می‌بایست قبل از شروع برنامه با لباس آرم‌دار، سلاح، ساک، کارت عضویت، شناسنامهٔ مؤسسه و کارت بیمه در آکادمی حضور به هم رسانند.

زمانبندی برنامه:
ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰ تمرین فنون با سلاح
ساعت ۱۹:۰۰ تا ۱۹:۱۵ استراحت
ساعت ۱۹:۱۵ تا ۲۰:۱۵ تمرین فنون بدون سلاح
ساعت ۲۰:۱۵ تا ۲۰:۳۰ عکس‌برداری و نظافت

همچنین ضیافت افطار در همان روز، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ در آکادمی تخصصی مدرسهٔ آیکیدو برگزار می‌گردد.
ضروریست هنرجویان در صورت تمایل به مشارکت در مهیاسازی افطار و بهره‌مندی از سهیم بودن در این امر خیر به هر میزان، با مطلع‌ نمودن مسؤول روابط عمومی از طریق مربی یا ارشد کلاس خود، تا روز پنجشنبه نسبت به اقلام یا مبلغ مدنظر اقدام نمایند.