به مناسبت افتتاح کلاس ایواما شینشین آیکیدو در مؤسسۀ فرهنگی ورزشی صنعت برق تهران، مراسمی با حضور استاد محمد عرب‌سرخی رئیس سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران و مدیر مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو ایرانیان، روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰برگزار گشت.

اعضاء و هنرجویان، پیش از زمان مقرر در محل برگزاری آن یعنی مؤسسۀ فرهنگی ورزشی صنعت برق تهران، حضور به هم رسانده و تا ورود استاد محمد عرب‌سرخی به آماده سازی محل تمرین و گرم‌کردن پرداختند. مراسم به صورت رسمی با ورود استاد محمد عرب‌سرخی آغاز گشت. سپس استاد فرهاد توشه‌خواه، نائب رئیس سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران و معاون مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو ایرانیان، استاد عرب‌سرخی را به هنرجویان جدیدالورود کلاس معرفی نمود. بخش تمرینی با آموزش فن «تای نو هنکا» شروع شد و با آموزش فنونی بر پایۀ آن ادامه یافت. سپس تمرین «تای ساباکی» از حالت حملۀ «کاتا دوری» انجام شد و چند فن «ککیو ناگه» مرحله به مرحله برای هنرجویان تشریح گردید.

در پایان تمرینات، هنرجویان رده مشکی «کِن سوبوری هاپو گِری»(برش هشت‌جهتۀ شمشیر) را اجرا نمودند و سپس، این بخش با اجرای نمایشی کوتاه توسط هر کدام از آنها ادامه یافت. در انتها استاد محمد عرب‌سرخی چند فن «تانتو دوری» (خلع سلاح چاقو) و «کِن نو آواسه» را به نمایش گذاشته که با برای هنرجویان از جذابیت خاصی برخوردار بود.
پیش از اجرای مراسم پایانی، گواهی‌نامۀ فنی دان بین‌المللی یکی از هنرجویانی که موفق به قبولی در آزمون آن در سمینار سال گذشته، شده بود را به ایشان اعطا نمود. سرانجام مراسم در ساعت ۲۰:۳۰پایان پذیرفت.

این کلاس روزهای زوج از ساعت ۱۸:۳۰ تا :۲۰:۳۰ در مؤسسۀ فرهنگی ورزشی صنعت برق تهران به مربیگری استاد فرهاد توشه‌خواه، نائب رئیس سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران و معاون مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو ایرانیان، برقرار می‌باشد.