موضوعات وبلاگ
آخرین های وبلاگ
زانشین
2014/11/17 12:17:16 0

انرژیِ کی
2014/11/16 02:57:07 0

تمرینات ساده با دامبل
2014/11/12 11:54:36 1

آخرین نظرات
تمرینات ساده با دامبل
سینا

زانشین

ارسال شده توسط : cinco 2014/11/17 12:17:16 0 نظرات

از لحاظ لُغوی “زانشین” به معنی “بقای روح و ذهن” است

که برای ملموس تر شدن، آن را به “توجه”، “تمرکز حواس” و یا کلماتی مشابه نیز تعبیر کرده اند.

منظور از بقاء، طرز قرار گیری جسمانی نیست بلکه ماندگاری بصیرت و روشنایی چشم دل بوده که اغلب هنرجویان “بو دُو” (شیوه های رزمی) علی الخصوص هنرجویان تازه کار از آن درک درستی نداشته و آن را بصورت چیزی مادّی شبیه نگاه کردن می انگارند. حتّی تا آنجا پیش می رود که برخی از هنرجویان آن را تهدید کردن حریف مقابل بواسطه عبوسانه نگاه کردن او تلقی کرده و برای بعضی دیگر شنیدن این کلمه تداعی کننده خیره شدن و در اصطلاح ذُل زدن به حریف می باشد و در هنگام اجرای تکنیک با عملی کردن این موارد در ذهن خود تصور می کند که این همان زانشین است.

در بسیاری از باشگاه های هنرهای رزمی، مشاهده می شود که هنرجویان هیچ درک و ذهنیت صحیحی از “ماآی” (فاصله مناسب رویارویی) نداشته و به محض اینکه فن خود را بر روی حریفشان اجرا می کنند، پشت خود را به او کرده و کار را تمام شده می پندارند. آیا این همان چیزیست که به آن زانشین گفته می شود؟ چگونه این مطلب را می توان فهمید؟

زانشین یک کیفیت است و از اجزاء اساسی دیگری متشکل می باشد که درک صحیح و بکارگیری مناسب از این اجزاء برای تمرینات بو دُو لازم می نماید.

ارسال نظر