به اطلاع اعضای محترم مدرسۀ آیکیدو می رساند

مراسم گردهمایی ایواما آیکیدو در مجموعۀ فرهنگی ورزشی آفتاب(سازمان انرژی اتمی) در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ واقع در تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، بلوار آزادگان، خیابان بیست و چهارم، برگزار می گردد.

ضروریست مربیان و ارشدها درصورت تمایل هریک از هنرجویانشان برای شرکت در گردهمایی، از وی مبلغ ۲۰۰هزار ریال هزینهٔ آن را به صورت فیش واریزی به حساب بانک ملی موسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو ایرانیان، به شمارهٔ حساب ٠١٠٧٣١٢٢٨٦٠٠٤ یا شمارهٔ كارت ٦٠٣٧٩٩١١٩٩٥٠٥٨٨٨ دریافت کرده، سپس تمامی فیش‌ها را به همراه لیست اسامی تا روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ به مسؤول کمیتۀ فنی تحویل دهند.

تذكر: شرکت‌کنندگان می‌بايست حداقل ۳۰دقيقه قبل از زمان شروع برنامه در مجموعۀ آفتاب حضور به‌هم رسانند.

ضمناً همراه داشتن شناسنامهٔ مؤسسه، كارت عضويت، كارت بيمه فدارسيون پزشكی ورزشی، لباس پاكيزه و نشان‌دار، ساك آیکیدو، سلاح‌های سنتی و تجهیزات مورد نیاز، الزامی است.

لازم به ذکر است که کلیۀ کلاس های دیگر در آن روز تعطیل می باشد.