به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران و مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند، برنامۀ آزمون زمستانۀ ۱۳۹۸ که در دو بخش آقایان و بانوان، به صورت داخلی در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برقرار خواهد گشت، به شرح زير می‌باشد:

بخش اول ويژۀ آقايان:
كيو۸ و كيو۷: دوشنبه ۱۹ اسفند، ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰
كيو۶ و كيو۵: سه‌شنبه ۲۰ اسفند، ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰
كيو۴ و كيو۳: چهارشنبه ۲۱ اسفند، ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰
كيو۲ و كيو۱: پنجشنبه ۲۲ اسفند، ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰
بخش دوم ويژۀ بانوان:
تمامی رده‌ها: پنجشنبه ۱۵ اسفند، ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰
شايان ذكر است، هنرجويانی كه قصد شركت در آزمون را دارند، ضروريست با حصول اطمينان از احراز شرايط لازم و ارائهٔ مدارك مورد نياز از طريق مربی خود تا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ به كميتهٔ آزمون، قبلاً اقدام به ثبت نام نموده باشند.
تذكر: آزمون‌دهندگان می‌بايست حداقل ۳۰دقيقه قبل از زمان شروع آزمون در آكادمی تخصصی ایواما آیکیدو حضور به‌هم رسانند.
ضمناً همراه داشتن لباس پاكيزه و نشان‌دار، ساك آیکیدو، سلاح‌های سنتی، كارت عضويت، شناسنامهٔ مؤسسه، كارت بيمه فدارسيون پزشكی ورزشی و تجهیزات مورد نیاز، الزامی است.